Ne može svako da bude siroče.


ne-moe-svako-da-bude-siroe
andre Židnemožesvakodabudesiročene možemože svakosvako dada budebude siročene može svakomože svako dasvako da budeda bude siročene može svako damože svako da budesvako da bude siročene može svako da budemože svako da bude siroče

Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da