Ne možeš zabraniti smeh. Kada se pojavi, zasedne u tvoju omiljenu stolicu i ostaje tu dokle on hoće.


ne-moe-zabraniti-smeh-kada-se-pojavi-zasedne-u-tvoju-omiljenu-stolicu-i-ostaje-dokle-on-hoe
stiven kingnemožezabranitismehkadasepojavizasednetvojuomiljenustolicuostajedokleonhoćene možešmožeš zabranitizabraniti smehkada sese pojavizasedne uu tvojutvoju omiljenuomiljenu stolicustolicu ii ostajeostaje tutu dokledokle onon hoćene možeš zabranitimožeš zabraniti smehkada se pojavizasedne u tvojuu tvoju omiljenutvoju omiljenu stolicuomiljenu stolicu istolicu i ostajei ostaje tuostaje tu dokletu dokle ondokle on hoćene možeš zabraniti smehzasedne u tvoju omiljenuu tvoju omiljenu stolicutvoju omiljenu stolicu iomiljenu stolicu i ostajestolicu i ostaje tui ostaje tu dokleostaje tu dokle ontu dokle on hoćezasedne u tvoju omiljenu stolicuu tvoju omiljenu stolicu itvoju omiljenu stolicu i ostajeomiljenu stolicu i ostaje tustolicu i ostaje tu doklei ostaje tu dokle onostaje tu dokle on hoće

Ljudi će se uvjeriti u tvoje argumente, tvoju iskrenost i tvoju ozbiljnost jedino sa tvojom - smrti. -Alber Kami
ljudi-e-se-uvjeriti-u-tvoje-argumente-tvoju-iskrenost-i-tvoju-ozbiljnost-jedino-tvojom-smrti
Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne smije biti uzrok nečije boli. -Čarli Čaplin
moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-smije-biti-uzrok-neije-boli
Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne sme biti uzrok nečije boli. -Čarli Čaplin
moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-sme-biti-uzrok-neije-boli
Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre. -Duško Radović
kada-bismo-znali-dokle-emo-iveti-drukije-bismo-i-iveli-i-radili-niko-ne-eli-da-bude-naivan-i-glup-i-da-mu-se-svi-smeju-kad-umre
Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost. -Paulo Koeljo
nee-ono-to-uinio-u-prolom-ivotu-uticati-na-tvoju-sadanjost-ve-e-ono-to-ini-sada-iskupiti-tvoju-prolost-i-logino-promeniti-budunost
Facebook je tako cvrst, zalepi te za stolicu! :D
facebook-tako-cvrst-zalepi-te-za-stolicu-d