Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom.


ne-moemo-dobiti-mir-u-spoljanjem-svetu-sve-dok-se-ne-pomirimo-sami-sobom
dalaj lamanemožemodobitimirspoljanjemsvetusvedoksenepomirimosamisobomne možemomožemo dobitidobiti mirmir uu spoljašnjemspoljašnjem svetusve dokdok sese nene pomirimopomirimo samisami sasa sobomne možemo dobitimožemo dobiti mirdobiti mir umir u spoljašnjemu spoljašnjem svetusve dok sedok se nese ne pomirimone pomirimo samipomirimo sami sasami sa sobomne možemo dobiti mirmožemo dobiti mir udobiti mir u spoljašnjemmir u spoljašnjem svetusve dok se nedok se ne pomirimose ne pomirimo samine pomirimo sami sapomirimo sami sa sobomne možemo dobiti mir umožemo dobiti mir u spoljašnjemdobiti mir u spoljašnjem svetusve dok se ne pomirimodok se ne pomirimo samise ne pomirimo sami sane pomirimo sami sa sobom

Nije najgore što sve prolazi, nego što mi ne možemo i ne umemo da se pomirimo sa tom prostom i neizbežnom činjenicom. -Ivo Andrić
nije-najgore-to-sve-prolazi-nego-to-mi-ne-moemo-i-ne-umemo-da-se-pomirimo-tom-prostom-i-neizbenom-injenicom
Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra. -Dalaj Lama
pokuavamo-dobiti-mir-i-sreu-spolja-iz-novca-ili-moi-meutim-istinski-mir-i-spokoj-trebali-bi-doi-iznutra
Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami. -Orson Vels
mi-se-raamo-sami-i-umiremo-sami-jedino-kroz-nau-ljubav-i-prijateljstvo-moemo-na-trenutak-stvoriti-iluziju-da-nismo-sami
Mi smo u opasnosti da uništimo sami sebe zbog naše pohlepe i gluposti. Ne smemo gledati samo ka nama na ovom malom i sve zagađenijem i sve prenaseljenijem svetu. -Stiven Hoking
mi-smo-u-opasnosti-da-unitimo-sami-sebe-zbog-nae-pohlepe-i-gluposti-ne-smemo-gledati-samo-ka-nama-na-ovom-malom-i-sve-zagaenijem-i-sve
Tužna je činjenica da mir možemo obezbediti samo pripremom na rat. -Džon F. Kenedi
tuna-injenica-da-mir-moemo-obezbediti-samo-pripremom-na-rat