Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih.


ne-moemo-ljude-svemu-nauiti-moemo-im-jedino-pomoi-da-to-otkriju-unutar-njih-samih
galileo galilejnemožemoljudesvemunaučitiimjedinopomoćidatootkrijuunutarnjihsamihne možemomožemo ljudeljude svemusvemu naučitimožemo imim jedinojedino pomoćipomoći daotkriju unutarunutar njihnjih samihne možemo ljudemožemo ljude svemuljude svemu naučitimožemo im jedinoim jedino pomoćijedino pomoći dada to otkrijuotkriju unutar njihunutar njih samihne možemo ljude svemumožemo ljude svemu naučitimožemo im jedino pomoćiim jedino pomoći dapomoći da to otkrijuda to otkriju unutarotkriju unutar njih samihne možemo ljude svemu naučitimožemo im jedino pomoći dajedino pomoći da to otkrijupomoći da to otkriju unutarda to otkriju unutar njih

Ljude ne možete ničemu naučiti. Možete im samo pomoći da sve otkriju u sebi.Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra tako da plovimo u željenom smeru.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.Svaku istinu ne možemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugoga.