Ne možemo rešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.


ne-moemo-reiti-probleme-na-isti-nain-na-koji-smo-ih-stvorili
albert ajnštajnnemožemoreitiproblemenaistinačinkojismoihstvoriline možemomožemo rešitirešiti problemeprobleme nana istiisti načinnačin nana kojikoji smosmo ihih stvoriline možemo rešitimožemo rešiti problemerešiti probleme naprobleme na istina isti načinisti način nanačin na kojina koji smokoji smo ihsmo ih stvoriline možemo rešiti problememožemo rešiti probleme narešiti probleme na istiprobleme na isti načinna isti način naisti način na kojinačin na koji smona koji smo ihkoji smo ih stvoriline možemo rešiti probleme namožemo rešiti probleme na istirešiti probleme na isti načinprobleme na isti način nana isti način na kojiisti način na koji smonačin na koji smo ihna koji smo ih stvorili

Ne možemo riešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili. -Albert Ajnštajn
ne-moemo-rieiti-probleme-na-isti-nain-na-koji-smo-ih-stvorili
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni