Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti.


ne-moemo-svi-biti-gospodari-niti-se-sve-gospodare-moe-istinski-slediti
vilijam Šekspirnemožemosvibitigospodarinitisesvegospodaremožeistinskisleditine možemomožemo svisvi bitibiti gospodariniti sese svesve gospodaregospodare možemože istinskiistinski sleditine možemo svimožemo svi bitisvi biti gospodariniti se svese sve gospodaresve gospodare možegospodare može istinskimože istinski sleditine možemo svi bitimožemo svi biti gospodariniti se sve gospodarese sve gospodare možesve gospodare može istinskigospodare može istinski sleditine možemo svi biti gospodariniti se sve gospodare možese sve gospodare može istinskisve gospodare može istinski slediti

Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru
Nema, niti može biti pravednog bogatstva. -Anton Čehov
nema-niti-moe-biti-pravednog-bogatstva
Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem. -Ivo Andrić
ni-iv-ovek-ne-moe-izgubiti-to-mu-jedno-prolee-ne-bi-moglo-povratiti-niti-moe-biti-ovek-trajno-nesrean-dok-bog-daje-da-se-a-i-zaboravom-a-zemlja
Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi