Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo.


ne-moemo-znati-da-za-neto-vredi-iveti-ukoliko-za-stvar-nismo-spremni-da-umremo
Če gevaranemožemoznatidazanetovrediživetiukolikostvarnismospremniumremone možemomožemo znatiznati dada zaza neštonešto vredivredi živetiukoliko zaza tutu stvarstvar nismonismo spremnispremni dada umremone možemo znatimožemo znati daznati da zada za neštoza nešto vredinešto vredi živetiukoliko za tuza tu stvartu stvar nismostvar nismo spremninismo spremni daspremni da umremone možemo znati damožemo znati da zaznati da za neštoda za nešto vrediza nešto vredi živetiukoliko za tu stvarza tu stvar nismotu stvar nismo spremnistvar nismo spremni danismo spremni da umremone možemo znati da zamožemo znati da za neštoznati da za nešto vredida za nešto vredi živetiukoliko za tu stvar nismoza tu stvar nismo spremnitu stvar nismo spremni dastvar nismo spremni da umremo

Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to. -Ernesto Če Gevara
ne-moemo-biti-sigurni-da-imamo-neto-zbog-ega-vredi-iveti-osim-ako-nismo-spremni-umreti-za-to
Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti. -Đorđe Balašević
zna-sledi-ipak-ona-bila-neto-to-vredi-pa-kad-se-onog-jula-nismo-potukli-zbog-njene-asti-zar-emo-sad-zbog-ovih-oajnika-eljnih-vlasti
Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje. -Albert Kami
ljudi-nikada-nisu-spremni-da-umru-osim-ukoliko-to-za-slobodu-stoga-oni-ne-vjeruju-potpuno-u-umiranje
Ukoliko to odaberemo možemo živeti u svetu utešne iluzije. -Noam Čomski
ukoliko-to-odaberemo-moemo-iveti-u-svetu-utene-iluzije
Nije fer tražiti od drugih da urade nešto na šta vi niste spremni. -Elenor Ruzvelt
nije-fer-traiti-od-drugih-da-urade-neto-na-vi-niste-spremni