Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo.


ne-moes-samo-pitati-korisnike-to-to-oni-ele-i-onda-se-truditi-da-im-to-i-da-dok-ti-to-napravi-oni-e-poeleti-neto-drugo
stiv džobsnemožessamopitatikorisniketatotooniželeondasetruditidaimdadoktinapravićepoželetinetodrugone možesmožes samosamo pitatipitati korisnikekorisnike štašto onioni želežele ii ondaonda sese trudititruditi dada imi dašdok tioni ćeće poželetipoželeti neštonešto drugone možes samomožes samo pitatisamo pitati korisnikepitati korisnike štakorisnike šta jeje to štošto oni želeoni žele ižele i ondai onda seonda se truditise truditi datruditi da imim to iti to napravišoni će poželetiće poželeti neštopoželeti nešto drugone možes samo pitatimožes samo pitati korisnikesamo pitati korisnike štapitati korisnike šta ješta je to štoje to što oništo oni žele ioni žele i ondažele i onda sei onda se truditionda se truditi dase truditi da imda im to iim to i dašdok ti to napravišoni će poželeti neštoće poželeti nešto drugone možes samo pitati korisnikemožes samo pitati korisnike štasamo pitati korisnike šta jekorisnike šta je to štošta je to što onije to što oni želešto oni žele i ondaoni žele i onda sežele i onda se truditii onda se truditi daonda se truditi da imtruditi da im to ida im to i dašoni će poželeti nešto drugo

Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju. -Džordž Orvel
ako-sloboda-znai-neto-uopte-ona-znai-pravo-da-kae-ljudima-neto-to-oni-ne-ele-da-uju
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Ispit: dobiješ pitanja koja ne znaš, daš odgovore koje oni ne znaju!
ispit-dobije-pitanja-koja-ne-zna-da-odgovore-koje-oni-ne-znaju