Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan.


ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan
malkolm iksnemožeteodvojitimirodslobodejernikonemožeimatiosimukolikoslobodanne možetemožete odvojitiodvojiti mirmir odod slobodejer nikoniko nene možemože imatiimati mirmir osimosim ukolikoukoliko jeje slobodanne možete odvojitimožete odvojiti mirodvojiti mir odmir od slobodejer niko neniko ne možene može imatimože imati mirimati mir osimmir osim ukolikoosim ukoliko jeukoliko je slobodanne možete odvojiti mirmožete odvojiti mir ododvojiti mir od slobodejer niko ne moženiko ne može imatine može imati mirmože imati mir osimimati mir osim ukolikomir osim ukoliko jeosim ukoliko je slobodanne možete odvojiti mir odmožete odvojiti mir od slobodejer niko ne može imatiniko ne može imati mirne može imati mir osimmože imati mir osim ukolikoimati mir osim ukoliko jemir osim ukoliko je slobodan

Izbegavaj popularnost ukoliko želiš imati svoj mir. -Abraham Linkoln
izbegavaj-popularnost-ukoliko-eli-imati-svoj-mir
Kad bi svaki čovek želeo mir onoliko jako koliko želi novi televizor, mir bi vladao svetom. -Džon Lenon
kad-bi-svaki-ovek-eleo-mir-onoliko-jako-koliko-eli-novi-televizor-mir-bi-vladao-svetom
Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni. -Džon Lenon
ako-neko-misli-da-su-ljubav-i-mir-kliei-koji-su-zaostali-iz-60ih-godina-to-njegov-problem-ljubav-i-mir-su-ve
Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra. -Dalaj Lama
pokuavamo-dobiti-mir-i-sreu-spolja-iz-novca-ili-moi-meutim-istinski-mir-i-spokoj-trebali-bi-doi-iznutra