Ne mogu da se ubedim da bi blagotvoran i svemoćan bog stvorio parazitske ose sa namerom da se one hrane još živim gusenicama.


ne-mogu-da-se-ubedim-da-bi-blagotvoran-i-svemoan-bog-stvorio-parazitske-ose-namerom-da-se-one-hrane-jo-ivim-gusenicama
Čarls darvinnemogudaseubedimbiblagotvoransvemoćanbogstvorioparazitskeosenameromonehranejoživimgusenicamane mogumogu dada sese ubedimubedim dada bibi blagotvoranblagotvoran ii svemoćansvemoćan bogbog stvoriostvorio parazitskeparazitske oseose sasa nameromnamerom dada sese oneone hranehrane jošjoš živimživim gusenicamane mogu damogu da seda se ubedimse ubedim daubedim da bida bi blagotvoranbi blagotvoran iblagotvoran i svemoćani svemoćan bogsvemoćan bog stvoriobog stvorio parazitskestvorio parazitske oseparazitske ose saose sa nameromsa namerom danamerom da seda se onese one hraneone hrane jošhrane još živimjoš živim gusenicamane mogu da semogu da se ubedimda se ubedim dase ubedim da biubedim da bi blagotvoranda bi blagotvoran ibi blagotvoran i svemoćanblagotvoran i svemoćan bogi svemoćan bog stvoriosvemoćan bog stvorio parazitskebog stvorio parazitske osestvorio parazitske ose saparazitske ose sa nameromose sa namerom dasa namerom da senamerom da se oneda se one hranese one hrane jošone hrane još živimhrane još živim gusenicamane mogu da se ubedimmogu da se ubedim dada se ubedim da bise ubedim da bi blagotvoranubedim da bi blagotvoran ida bi blagotvoran i svemoćanbi blagotvoran i svemoćan bogblagotvoran i svemoćan bog stvorioi svemoćan bog stvorio parazitskesvemoćan bog stvorio parazitske osebog stvorio parazitske ose sastvorio parazitske ose sa nameromparazitske ose sa namerom daose sa namerom da sesa namerom da se onenamerom da se one hraneda se one hrane jošse one hrane još živimone hrane još živim gusenicama

Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti
Ovaj svet, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek , nego je uvek bio, jeste i biće vatra večito živa, koja se s merom pali i s merom gasi. -Heraklit
ovaj-svet-isti-za-sve-nije-stvorio-nijedan-bog-i-nijedan-ovek-nego-uvek-bio-jeste-i-bie-vatra-veito-iva-koja-se-s-merom-pali-i-s-merom-gasi
Nije neophodno da čim živim, živim sretno, ali je neophodno da čim živim, živim časno. -Imanuel Kant
nije-neophodno-da-im-ivim-ivim-sretno-ali-neophodno-da-im-ivim-ivim-asno
Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena. -Merlin Monro
ne-smeta-mi-to-ivim-u-mukom-svijetu-sve-dok-u-njemu-mogu-biti-ena
Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti. -Nikolaj Velimirović
ljudi-koji-ne-mogu-uestvovati-u-em-bolu-jo-manje-mogu-uestvovati-u-oj-radosti
Nenasilje vodi višem moralu koji je cilj svekolikog napretka. Sve dok ne prestanemo činiti nasilje ostalim živim bićima mi još uvijek ostajemo divljaci. -Tomas Edison
nenasilje-vodi-viem-moralu-koji-cilj-svekolikog-napretka-sve-dok-ne-prestanemo-initi-nasilje-ostalim-ivim-biima-mi-jo-uvijek-ostajemo-divljaci