Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće.


ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue
henri fordnemoguotkritinekogakoznadovoljnodabimogaorećitomogućenijemogućene mogumogu otkritiotkriti nekoganekoga koko znazna dovoljnodovoljno dada bibi mogaomogao rećireći štošto jeje mogućešto nijenije mogućene mogu otkritimogu otkriti nekogaotkriti nekoga konekoga ko znako zna dovoljnozna dovoljno dadovoljno da bida bi mogaobi mogao rećimogao reći štoreći što ješto je mogućea što niješto nije mogućene mogu otkriti nekogamogu otkriti nekoga kootkriti nekoga ko znanekoga ko zna dovoljnoko zna dovoljno dazna dovoljno da bidovoljno da bi mogaoda bi mogao rećibi mogao reći štomogao reći što jereći što je mogućea što nije mogućene mogu otkriti nekoga komogu otkriti nekoga ko znaotkriti nekoga ko zna dovoljnonekoga ko zna dovoljno dako zna dovoljno da bizna dovoljno da bi mogaodovoljno da bi mogao rećida bi mogao reći štobi mogao reći što jemogao reći što je moguće

Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Ljudi govore glasno i dugo, a u cilju da bi rekli što je manje moguće. Stvarna istina i interesantne stvari intrigiraju iz pozadine, a o kojima ni reč nije spomenuta. -Franc Kafka
ljudi-govore-glasno-i-dugo-a-u-cilju-da-bi-rekli-to-manje-mogue-stvarna-istina-i-interesantne-stvari-intrigiraju-iz-pozadine-a-o-kojima-re-nije
Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je dana što je bolje moguće. -Epiktet
tvoj-posao-odglumiti-ulogu-koja-ti-dana-to-bolje-mogue