Ne mogu vam ponuditi ništa osim krvi, napora, znoja i suza.


ne-mogu-vam-ponuditi-osim-krvi-napora-znoja-i-suza
vinston Čerčilnemoguvamponuditinitaosimkrvinaporaznojasuzane mogumogu vamvam ponuditiponuditi ništaništa osimosim krviznoja ii suzane mogu vammogu vam ponuditivam ponuditi ništaponuditi ništa osimništa osim krviznoja i suzane mogu vam ponuditimogu vam ponuditi ništavam ponuditi ništa osimponuditi ništa osim krvine mogu vam ponuditi ništamogu vam ponuditi ništa osimvam ponuditi ništa osim krvi

Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.
onaj-oseaj-kad-su-ti-oi-pune-suza-a-ti-se-nasmeje-i-kae-nije-mi
Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle. -Sokrat
ne-mogu-nauiti-nikoga-mogu-ih-samo-naterati-da-misle
Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja