Ne mogu vam ponuditi ništa osim krvi, napora, znoja i suza.


ne-mogu-vam-ponuditi-osim-krvi-napora-znoja-i-suza
vinston Čerčilnemoguvamponuditinitaosimkrvinaporaznojasuzane mogumogu vamvam ponuditiponuditi ništaništa osimosim krviznoja ii suzane mogu vammogu vam ponuditivam ponuditi ništaponuditi ništa osimništa osim krviznoja i suzane mogu vam ponuditimogu vam ponuditi ništavam ponuditi ništa osimponuditi ništa osim krvine mogu vam ponuditi ništamogu vam ponuditi ništa osimvam ponuditi ništa osim krvi

Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi „spajalice, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici mogu ponuditi sigurnu alternativu za miran napredak.Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle.Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja.Ljubav ne daje ništa osim sebe.