Ne mogu više da slušam Vagnera. Stvara mi potrebu da pokorim Poljsku.


ne-mogu-vie-da-sluam-vagnera-stvara-mi-potrebu-da-pokorim-poljsku
vudi alennemoguviedasluamvagnerastvaramipotrebupokorimpoljskune mogumogu viševiše dada slušamslušam vagnerastvara mimi potrebupotrebu dada pokorimpokorim poljskune mogu višemogu više daviše da slušamda slušam vagnerastvara mi potrebumi potrebu dapotrebu da pokorimda pokorim poljskune mogu više damogu više da slušamviše da slušam vagnerastvara mi potrebu dami potrebu da pokorimpotrebu da pokorim poljskune mogu više da slušammogu više da slušam vagnerastvara mi potrebu da pokorimmi potrebu da pokorim poljsku

Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome. -Napoleon Bonaparta
ja-vie-ne-mogu-biti-posluan-jednom-sam-probao-komandovanje-i-vie-ga-ne-mogu-prepustiti-drugome
Ne mogu zamisliti nijednu potrebu iz detinjstva tako snažnu kao što je potreba za očevom zaštitom. -Sigmund Frojd
ne-mogu-zamisliti-nijednu-potrebu-iz-detinjstva-tako-snanu-kao-to-potreba-za-oevom-zatitom
Ponovo imam potrebu da ćutim. Jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima. -Matija Bećković
ponovo-imam-potrebu-da-utim-jer-ono-to-najlepe-umem-da-kaem-vie-me-ne-zanima
Kad mi se pesma svidi, slušam je dok mi se ne smuči.
kad-mi-se-pesma-svidi-sluam-dok-mi-se-ne-smui