….ne moj da se lazemo znam da nisi andjeo…….


ne-moj-da-se-lazemo-znam-da-nisi-andjeo
…nemojdaselazemoznamnisiandjeo……moj dada sese lazemolazemo znamznam dada nisimoj da seda se lazemose lazemo znamlazemo znam daznam da nisida nisi andjeo……moj da se lazemoda se lazemo znamse lazemo znam dalazemo znam da nisiznam da nisi andjeo……moj da se lazemo znamda se lazemo znam dase lazemo znam da nisilazemo znam da nisi andjeo……

Da se ne lazemo… Mnogo lazemo!
da-se-ne-lazemo-mnogo-lazemo
koliko te volim…strah me da te ne izgubim.. a nikad nisi ni bio moj
koliko-te-volimstrah-me-da-te-ne-izgubim-a-nikad-nisi-bio-moj
Ne znam sta mi bi odjednom, al’ nesto mi vise nisi interesantan .. :DDD
ne-znam-sta-mi-bi-odjednom-al-nesto-mi-vise-nisi-interesantan-ddd
Svi mi koji ponekad lazemo roditelje za njihovo dobro :)
svi-mi-koji-ponekad-lazemo-roditelje-za-njihovo-dobro
Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar. -Žarko Laušević
moje-utanje-ne-znai-da-ja-ne-znam-ljudi-govore-iza-mojih-a-moje-utanje-samo-znak-da-oni-ne-zasluuju-moj-komentar