Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli.


ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
stevan sremacnemrzimčovekakojizlokaženegomisline mrzimmrzim čovekačoveka kojikoji zlozlo kaženego čovekačoveka kojikoji zlozlo misline mrzim čovekamrzim čoveka kojičoveka koji zlokoji zlo kaženego čoveka kojičoveka koji zlokoji zlo misline mrzim čoveka kojimrzim čoveka koji zločoveka koji zlo kaženego čoveka koji zločoveka koji zlo misline mrzim čoveka koji zlomrzim čoveka koji zlo kaženego čoveka koji zlo misli

Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom.Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Ko pjeva na bh. Evroviziji, ne da zlo ne misli, nego ne misli nikako.Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.