Ne, ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Ali, mogu reći da je to bila ljubav na taj pogled, pa koji je da je.


ne-ne-mogu-rei-da-to-bila-ljubav-na-prvi-pogled-ali-mogu-rei-da-to-bila-ljubav-na-taj-pogled-pa-koji-da
Đorđe balaševićnenemogurećidatobilaljubavnaprvipogledalitajpogledpakojine mogumogu rećireći dada jebila ljubavljubav nana prviprvi pogledmogu rećireći dada jebila ljubavljubav nana tajtaj pogledpa kojikoji jeje dada jene mogu rećimogu reći dareći da jeje to bilabila ljubav naljubav na prvina prvi pogledmogu reći dareći da jeje to bilabila ljubav naljubav na tajna taj pogledpa koji jekoji je daje da jene mogu reći damogu reći da jeda je to bilaje to bila ljubavbila ljubav na prviljubav na prvi pogledmogu reći da jeda je to bilaje to bila ljubavbila ljubav na tajljubav na taj pogledpa koji je dakoji je da jene mogu reći da jereći da je to bilada je to bila ljubavje to bila ljubav nabila ljubav na prvi pogledreći da je to bilada je to bila ljubavje to bila ljubav nabila ljubav na taj pogledpa koji je da je

Zene se na prvi pogled zaljubljuju samo u cipele ;p
zene-se-na-prvi-pogled-zaljubljuju-samo-u-cipele-p
Na prvi pogled imas dobro dupe, a Bgm i na drugi :-)
na-prvi-pogled-imas-dobro-dupe-a-bgm-i-na-drugi
A znam da imam taj jebacki pogled… :D
a-znam-da-imam-taj-jebacki-pogled-d
Jedva čekam 1. april, da ti mogu reći da si najlepša. :D
jedva-ekam-1-april-da-ti-mogu-rei-da-najlepa-d