Ne, nisam iznenađen, samo sam razočaran. Ne mrzim te, samo sam izgubio razlog da te volim .


ne-nisam-iznena-samo-sam-razoaran-ne-mrzim-te-samo-sam-izgubio-razlog-da-te-volim
Đorđe balaševićnenisamiznenađensamosamrazočarannemrzimteizgubiorazlogdatevolimnisam iznenađensamo samsam razočaranne mrzimmrzim tesamo samsam izgubioizgubio razlograzlog dada tete volimvolimsamo sam razočaranne mrzim tesamo sam izgubiosam izgubio razlogizgubio razlog darazlog da teda te volimte volimsamo sam izgubio razlogsam izgubio razlog daizgubio razlog da terazlog da te volimda te volimsamo sam izgubio razlog dasam izgubio razlog da teizgubio razlog da te volimrazlog da te volim

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio. -Fernando Pessoa
pretvorio-sam-se-u-cilj-samoga-sebe-ali-nisam-mogao-razabrati-da-li-sam-se-s-time-pronaao-ili-izgubio