Ne pitaj me šta imam – nego ko sam.


ne-pitaj-me-imam-nego-ko-sam
hajnrih hajnenepitajmetaimamnegokosamne pitajpitaj meme štašta imamimam –– negonego koko samne pitaj mepitaj me štame šta imamšta imam –imam – nego– nego konego ko samne pitaj me štapitaj me šta imamme šta imam –šta imam – negoimam – nego ko– nego ko samne pitaj me šta imampitaj me šta imam –me šta imam – negošta imam – nego koimam – nego ko sam

Ne pitaj šta bi sad bilo kad bi se ponovo zbilo, ne pitaj da li se kajem. -Đorđe Balašević
ne-pitaj-bi-sad-bilo-kad-bi-se-ponovo-zbilo-ne-pitaj-da-li-se-kajem
U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu. -Margaret Tačer
u-politici-ako-hoe-da-se-neto-kae-pitaj-mukarca-ako-hoe-da-se-neto-napravi-pitaj-enu
Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet. -Miroslav Mika Antić
ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja