Ne postoji grad na svetu, kao što je Beograd, u kome je svaki dan – istorijski.


ne-postoji-grad-na-svetu-kao-to-beograd-u-kome-svaki-dan-istorijski
momo kapornepostojigradnasvetukaotobeogradkomesvakidanistorijskine postojipostoji gradgrad nana svetukao štošto jeje beogradu komekome jeje svakisvaki dandan –– istorijskine postoji gradpostoji grad nagrad na svetukao što ješto je beogradu kome jekome je svakije svaki dansvaki dan –dan – istorijskine postoji grad napostoji grad na svetukao što je beogradu kome je svakikome je svaki danje svaki dan –svaki dan – istorijskine postoji grad na svetuu kome je svaki dankome je svaki dan –je svaki dan – istorijski

Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima. -Matija Bećković
bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu. -Paulo Koeljo
ivi-svaki-dan-kao-da-posljednji-i-ne-zaboravi-da-se-bog-brine-za-svoju-djecu