Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući.


ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui
ernest hemingvejnepostojilovpoputlovanačovekaonikojisudovoljnodugolovilinaoružanogčovekatoimsesvidelonakontogaihnitadrugonemožeprivućine postojipostoji lovlov poputpoput lovalova nana čovekaoni kojikoji susu dovoljnodovoljno dugodugo lovililovili naoružanognaoružanog čovekačoveka iim sese svidelonakon togatoga ihih ništaništa drugodrugo nene možemože privućine postoji lovpostoji lov poputlov poput lovapoput lova nalova na čovekaoni koji sukoji su dovoljnosu dovoljno dugodovoljno dugo lovilidugo lovili naoružanoglovili naoružanog čovekanaoružanog čoveka ii to imim se svidelonakon toga ihtoga ih ništaih ništa drugoništa drugo nedrugo ne možene može privući

Najteže je slušati čoveka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro, niti dovoljno pameti da bi ćutao.
najtee-sluati-oveka-koji-nema-dovoljno-e-da-bi-govorio-dobro-niti-dovoljno-pameti-da-bi-utao
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
Danas medicina od čoveka može napraviti sve osim čoveka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-oveka-moe-napraviti-sve-osim-oveka
Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo