Ne postoji savršena sigurnost, samo različiti nivoi nesigurnosti.


ne-postoji-savrena-sigurnost-samo-razliiti-nivoi-nesigurnosti
salman rušdinepostojisavrenasigurnostsamorazličitinivoinesigurnostine postojipostoji savršenasavršena sigurnostsamo različitirazličiti nivoinivoi nesigurnostine postoji savršenapostoji savršena sigurnostsamo različiti nivoirazličiti nivoi nesigurnostine postoji savršena sigurnostsamo različiti nivoi nesigurnosti

Strasnim verovanjem u nešto što ne postoji, mi to stvaramo. Ne postoji samo ono što se nedovoljno želi. -Franc Kafka
strasnim-verovanjem-u-neto-to-ne-postoji-mi-to-stvaramo-ne-postoji-samo-ono-to-se-nedovoljno-eli
Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji