Ne postoji veća žalost od prisjećanja na sreću u doba bijede.


ne-postoji-vea-alost-od-prisjeanja-na-sreu-u-doba-bijede
dante aligierinepostojivećažalostodprisjećanjanasrećudobabijedene postojipostoji većaveća žalostžalost odod prisjećanjaprisjećanja nana srećusreću uu dobadoba bijedene postoji većapostoji veća žalostveća žalost odžalost od prisjećanjaod prisjećanja naprisjećanja na srećuna sreću usreću u dobau doba bijedene postoji veća žalostpostoji veća žalost odveća žalost od prisjećanjažalost od prisjećanja naod prisjećanja na srećuprisjećanja na sreću una sreću u dobasreću u doba bijedene postoji veća žalost odpostoji veća žalost od prisjećanjaveća žalost od prisjećanja nažalost od prisjećanja na srećuod prisjećanja na sreću uprisjećanja na sreću u dobana sreću u doba bijede

Ne postoji veća žalost od prisećanja na sreću u doba bede. -Dante Aligijeri
ne-postoji-vea-alost-od-priseanja-na-sreu-u-doba-bede
Poslije višegodišnjeg istraživanja događaja u prirodi moram da priznam da ipak postoji veća inteligencija od nas. -Tomas Edison
poslije-viegodinjeg-istraivanja-dogaaja-u-prirodi-moram-da-priznam-da-ipak-postoji-vea-inteligencija-od-nas
Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban! -Indijska poslovica
ko-besposliario-u-doba-setve-tome-u-doba-etve-srp-nee-biti-potreban
Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim. -Jovan Dučić
nije-alost-to-esto-ravi-i-glupi-ljudi-ipak-dobro-ive-alost-samo-kad-glupi-i-zli-ljudi-otmu-mesta-pametnim-i-estitim