Ne postoji zagroban život; život je ovdje i sad, a zatim vječiti mrak.


ne-postoji-zagroban-ivot-ivot-ovdje-i-sad-a-zatim-vjeiti-mrak
jack londonnepostojizagrobanživotživotovdjesadzatimvječitimrakne postojipostoji zagrobanzagroban životživot jeje ovdjeovdje ii sadzatim vječitivječiti mrakne postoji zagrobanpostoji zagroban životživot je ovdjeje ovdje iovdje i sada zatim vječitizatim vječiti mrakne postoji zagroban životživot je ovdje ije ovdje i sada zatim vječiti mrakživot je ovdje i sad

U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. -Umberto Eko
u-faizmu-ne-postoji-borba-za-ivot-naprotiv-ivot-se-ivi-samo-zbog-borbe-zbog-toga-pacifizam-kolaboracija-neprijateljem
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
Tamo gde postoji ljubav postoji život. -Mahatma Gandi
tamo-gde-postoji-ljubav-postoji-ivot
Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost. -Blez Paskal
znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot-elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim