Ne postojim na ovom svetu kako bih živio u skladu sa tvojim očekivanjima, niti si ti tu kako bi živio po mojim očekivanjima.


ne-postojim-na-ovom-svetu-kako-bih-ivio-u-skladu-tvojim-oekivanjima-niti-ti-kako-bi-ivio-po-mojim-oekivanjima
bruce leenepostojimnaovomsvetukakobihživioskladutvojimočekivanjimanititibipomojimočekivanjimane postojimpostojim nana ovomovom svetusvetu kakokako bihbih živioživio uu skladuskladu sasa tvojimtvojim očekivanjimaniti sisi titi tutu kakokako bibi živioživio popo mojimmojim očekivanjimane postojim napostojim na ovomna ovom svetuovom svetu kakosvetu kako bihkako bih živiobih živio uživio u skladuu skladu saskladu sa tvojimsa tvojim očekivanjimaniti si tisi ti tuti tu kakotu kako bikako bi živiobi živio poživio po mojimpo mojim očekivanjimane postojim na ovompostojim na ovom svetuna ovom svetu kakoovom svetu kako bihsvetu kako bih živiokako bih živio ubih živio u skladuživio u skladu sau skladu sa tvojimskladu sa tvojim očekivanjimaniti si ti tusi ti tu kakoti tu kako bitu kako bi živiokako bi živio pobi živio po mojimživio po mojim očekivanjimane postojim na ovom svetupostojim na ovom svetu kakona ovom svetu kako bihovom svetu kako bih živiosvetu kako bih živio ukako bih živio u skladubih živio u skladu saživio u skladu sa tvojimu skladu sa tvojim očekivanjimaniti si ti tu kakosi ti tu kako biti tu kako bi živiotu kako bi živio pokako bi živio po mojimbi živio po mojim očekivanjima

Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Voleo bih da znam kako da napišem uzdah. Jedan tamni, duboki uzdah. To sad strašno nedostaje na ovom mestu. -Đorđe Balašević
voleo-bih-da-znam-kako-da-napiem-uzdah-jedan-tamni-duboki-uzdah-to-sad-strano-nedostaje-na-ovom-mestu
Ja ne gradim kako bih imala klijente već imam klijente kako bih mogla da gradim. -Ajn Rand
ja-ne-gradim-kako-bih-imala-klijente-ve-imam-klijente-kako-bih-mogla-da-gradim
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
Plata nije objekat, Ja je jedino želim kako bi držala dušu i telo u skladu. -Doroti Parker
plata-nije-objekat-ja-jedino-elim-kako-bi-drala-u-i-telo-u-skladu