Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu.


ne-pravi-od-tuge-nauku-mami-svetlo-na-sledeem-bregu
Đorđe balaševićnepraviodtugenaukumamisvetlonasledećembregune pravipravi odod tugetuge naukumami svetlosvetlo nana sledećemsledećem bregune pravi odpravi od tugeod tuge naukumami svetlo nasvetlo na sledećemna sledećem bregune pravi od tugepravi od tuge naukumami svetlo na sledećemsvetlo na sledećem bregune pravi od tuge naukumami svetlo na sledećem bregu

Iznad svakog oblaka koji pravi senu je zvezda koja daje svetlo.Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.Deci poručujem neka ne hitaju časpre izići iz detinjstva, i neka njihove prve ljubavi budu takve da bi hi smeli poveriti i mami i razrednom starešini.Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije.Sede dve babe u mraku  dodje treca i upali svetlo :pDobro Jutro! Nosi se u pizdu materinu, zatvori vrata i ugasi svetlo… :D xD ^^