Ne pravi se revolucija u svilenim rukavicama.


ne-pravi-se-revolucija-u-svilenim-rukavicama
josif staljinnepraviserevolucijasvilenimrukavicamane pravipravi sese revolucijarevolucija uu svilenimsvilenim rukavicamane pravi sepravi se revolucijase revolucija urevolucija u svilenimu svilenim rukavicamane pravi se revolucijapravi se revolucija use revolucija u svilenimrevolucija u svilenim rukavicamane pravi se revolucija upravi se revolucija u svilenimse revolucija u svilenim rukavicama

Ne možete napraviti revoluciju u svilenim rukavicama. -Josif Staljin
ne-moete-napraviti-revoluciju-u-svilenim-rukavicama
Ne uspostavlja se diktatura kako bi se zaštitila revolucija, nego se pokreće revolucija kako bi se uspostavila diktatura. -Džordž Orvel
ne-uspostavlja-se-diktatura-kako-bi-se-zatitila-revolucija-nego-se-pokree-revolucija-kako-bi-se-uspostavila-diktatura
Svaka revolucija ispari i iza sebe ostavi samo šljam nove birokratije. -Franc Kafka
svaka-revolucija-ispari-i-iza-sebe-ostavi-samo-ljam-nove-birokratije
Svaka revolucija vrijedi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine! -Josip Broz Tito
svaka-revolucija-vrijedi-onoliko-koliko-sposobna-da-se-stalno-razvija-i-da-brani-svoje-tekovine
Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine! -Josip Broz Tito
svaka-revolucija-vredi-onoliko-koliko-sposobna-da-se-stalno-razvija-i-da-brani-svoje-tekovine
Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta. -Meša Selimović
znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj