Ne praviti greške nije u mogućnostima čoveka. Iz svojih grešaka mudri i dobri uče mudrost za budućnost.


ne-praviti-greke-nije-u-mogunostima-oveka-iz-svojih-greaka-mudri-i-dobri-ue-mudrost-za-budunost
plutarhnepravitigrekenijemogućnostimačovekaizsvojihgreakamudridobriučemudrostzabudućnostne pravitipraviti greškegreške nijenije uu mogućnostimamogućnostima čovekaiz svojihsvojih grešakagrešaka mudrimudri ii dobridobri učeuče mudrostmudrost zaza budućnostne praviti greškepraviti greške nijegreške nije unije u mogućnostimau mogućnostima čovekaiz svojih grešakasvojih grešaka mudrigrešaka mudri imudri i dobrii dobri učedobri uče mudrostuče mudrost zamudrost za budućnostne praviti greške nijepraviti greške nije ugreške nije u mogućnostimanije u mogućnostima čovekaiz svojih grešaka mudrisvojih grešaka mudri igrešaka mudri i dobrimudri i dobri učei dobri uče mudrostdobri uče mudrost zauče mudrost za budućnostne praviti greške nije upraviti greške nije u mogućnostimagreške nije u mogućnostima čovekaiz svojih grešaka mudri isvojih grešaka mudri i dobrigrešaka mudri i dobri učemudri i dobri uče mudrosti dobri uče mudrost zadobri uče mudrost za budućnost

Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Uspešan čovek će naučiti iz svojih grešaka i pokušati ponovo na drugi način. -Dejl Karnegi
uspean-ovek-e-nauiti-iz-svojih-greaka-i-pokuati-ponovo-na-drugi-nain
Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti. -Epikur
nemoj-se-praviti-mudrim-nego-to-stvarno-i-budi-jer-nije-dovoljno-praviti-se-zdravim-nego-to-i-stvarno-biti
Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka. -Silvester Stalone
ako-se-osvrnete-i-razmislite-o-svom-ivotu-kladim-se-da-ete-se-pokajati-zbog-80-procenata-svojih-postupaka-ali-ivot-se-sastoji-od-greaka
Podnosimo greške svojih prijatelja, pa zašto onda ne bismo podnosili i pogreške vlastite dece? -Plutarh
podnosimo-greke-svojih-prijatelja-pa-zato-onda-ne-bismo-podnosili-i-pogreke-vlastite-dece
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje