Ne prizivajmo Božju pravdu i milost, ako ljudima svih naroda, vera i nevolja ne poželimo ono isto što se i za sebe molimo!


ne-prizivajmo-boju-pravdu-i-milost-ako-ljudima-svih-naroda-vera-i-nevolja-ne-poelimo-ono-isto-to-se-i-za-sebe-molimo
patrijarh pavleneprizivajmobožjupravdumilostakoljudimasvihnarodaveranevoljanepoželimoonoistotosezasebemolimone prizivajmoprizivajmo božjubožju pravdupravdu ii milostako ljudimaljudima svihsvih narodavera ii nevoljanevolja nene poželimopoželimo onoono istoisto štošto sese ii zaza sebesebe molimone prizivajmo božjuprizivajmo božju pravdubožju pravdu ipravdu i milostako ljudima svihljudima svih narodavera i nevoljai nevolja nenevolja ne poželimone poželimo onopoželimo ono istoono isto štoisto što sešto se ise i zai za sebeza sebe molimone prizivajmo božju pravduprizivajmo božju pravdu ibožju pravdu i milostako ljudima svih narodavera i nevolja nei nevolja ne poželimonevolja ne poželimo onone poželimo ono istopoželimo ono isto štoono isto što seisto što se išto se i zase i za sebei za sebe molimone prizivajmo božju pravdu iprizivajmo božju pravdu i milostvera i nevolja ne poželimoi nevolja ne poželimo ononevolja ne poželimo ono istone poželimo ono isto štopoželimo ono isto što seono isto što se iisto što se i zašto se i za sebese i za sebe molimo

Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina
Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. -Arnold Švarceneger
svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade. -Viktor Igo
istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade