Ne priznajemo zaista važne trenutke u životu dok ne bude prekasno.


ne-priznajemo-zaista-vane-trenutke-u-ivotu-dok-ne-bude-prekasno
agata kristinepriznajemozaistavažnetrenutkeživotudoknebudeprekasnone priznajemopriznajemo zaistazaista važnevažne trenutketrenutke uu životuživotu dokdok nene budebude prekasnone priznajemo zaistapriznajemo zaista važnezaista važne trenutkevažne trenutke utrenutke u životuu životu dokživotu dok nedok ne budene bude prekasnone priznajemo zaista važnepriznajemo zaista važne trenutkezaista važne trenutke uvažne trenutke u životutrenutke u životu doku životu dok neživotu dok ne budedok ne bude prekasnone priznajemo zaista važne trenutkepriznajemo zaista važne trenutke uzaista važne trenutke u životuvažne trenutke u životu doktrenutke u životu dok neu životu dok ne budeživotu dok ne bude prekasno

Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...
nekad-najbolje-dii-ruke-od-nekih-osoba-kada-bolje-pogleda-vidi-ko-zaista-zasluio-da-bude-u-tvom-ivotu-na-neke-stvari-stavi
Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi