Ne radi ono šta ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.


ne-radi-ono-ne-treba-pa-e-uraditi-sve-to-treba
lav tolstojneradionotanetrebapaćeuraditisvetotrebane radiradi onoono štašta nene trebapa ćešćeš uraditiuraditi svesve štošto trebane radi onoradi ono štaono šta nešta ne trebapa ćeš uraditićeš uraditi sveuraditi sve štosve što trebane radi ono štaradi ono šta neono šta ne trebapa ćeš uraditi svećeš uraditi sve štouraditi sve što trebane radi ono šta neradi ono šta ne trebapa ćeš uraditi sve štoćeš uraditi sve što treba

Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba. -Gete
ne-radi-ono-to-ne-treba-pa-e-uraditi-sve-to-treba
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim! -Ernest Hemingvej
uvek-radi-dok-trezan-ono-to-govori-da-e-uraditi-dok-pijan-to-e-te-nauiti-da-dri-jezik-zavezanim