Ne razumem kako žena može izaći iz kuće bez da se malo dotera– ako zbog ničeg, onda iz pristojnosti. A potom, nikad ne znaš, možda baš tog tada ima zakazan sudar sa sudbinom. A najbolje je izgledati što je lepše moguće za sudbinu.


ne-razumem-kako-ena-moe-izai-iz-kue-bez-da-se-malo-dotera-ako-zbog-eg-onda-iz-pristojnosti-a-potom-nikad-ne-zna-moda-ba-tog-tada-ima-zakazan-sudar
koko Šanelnerazumemkakoženamožeizaćiizkućebezdasemalodotera–akozbogničegondapristojnostipotomnikadneznamoždabatogtadaimazakazansudarsudbinomnajboljeizgledatitolepemogućezasudbinune razumemrazumem kakokako ženažena možemože izaćiizaći iziz kućekuće bezbez dada sese malomalo dotera–dotera– akoako zbogzbog ničegonda iziz pristojnostinikad nene znašmožda bašbaš togtog tadatada imaima zakazanzakazan sudarsudar sasa sudbinomnajbolje jeje izgledatiizgledati štošto jeje lepšelepše mogućemoguće zaza sudbinune razumem kakorazumem kako ženakako žena možežena može izaćimože izaći izizaći iz kućeiz kuće bezkuće bez dabez da seda se malose malo dotera–malo dotera– akodotera– ako zbogako zbog ničegonda iz pristojnostinikad ne znašmožda baš togbaš tog tadatog tada imatada ima zakazanima zakazan sudarzakazan sudar sasudar sa sudbinoma najbolje jenajbolje je izgledatije izgledati štoizgledati što ješto je lepšeje lepše mogućelepše moguće zamoguće za sudbinu

Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo. -Rabindranat Tagor
nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo
Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to se može i lepše reći: Povećajte svoje obaveze kako ne biste ugrožavali prava drugih. -Duško Radović
zakon-kae-da-su-mu-i-ena-u-branoj-zajednici-ravnopravni-a-to-se-moe-i-lepe-rei-poveajte-svoje-obaveze-kako-ne-biste-ugroavali-prava-drugih
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje. -Ivo Andrić
udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje
Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom. -Kineske poslovice
bio-sam-ljut-to-nemam-cipele-a-onda-sam-sreo-oveka-bez-nogu-i-zadovoljio-se-svojom-sudbinom