Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti.


ne-razumem-ljude-koji-vole-raditi-i-priati-o-tome-kao-da-to-neka-vrsta-proklete-nosti
ava gardnernerazumemljudekojivoleraditipričatitomekaodatonekavrstaprokletedužnostine razumemrazumem ljudeljude kojikoji volevole raditiraditi ii pričatipričati oo tometome kaokao dada jeneka vrstavrsta prokleteproklete dužnostine razumem ljuderazumem ljude kojiljude koji volekoji vole raditivole raditi iraditi i pričatii pričati opričati o tomeo tome kaotome kao dakao da jeje to nekaneka vrsta prokletevrsta proklete dužnostine razumem ljude kojirazumem ljude koji voleljude koji vole raditikoji vole raditi ivole raditi i pričatiraditi i pričati oi pričati o tomepričati o tome kaoo tome kao datome kao da jeda je to nekaje to neka vrstaneka vrsta proklete dužnostine razumem ljude koji volerazumem ljude koji vole raditiljude koji vole raditi ikoji vole raditi i pričativole raditi i pričati oraditi i pričati o tomei pričati o tome kaopričati o tome kao dao tome kao da jekao da je to nekada je to neka vrstaje to neka vrsta proklete

Da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i djeca vole pričati. -Ivo Andric
da-utanje-snaga-a-govorenje-slabost-vidi-se-po-tome-to-starci-i-djeca-vole-priati
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno. -Hrvatske poslovice
ne-treba-raditi-kao-ostali-nego-kao-oni-koji-rade-ispravno
Svaki čitalac pronalazi sebe. Rad pisca je samo neka vrsta optičkog instrumenta koji omogućava čitaocu da uvidi u sebi ono što bez knjige nikada ne bi. -Marsel Prust
svaki-italac-pronalazi-sebe-rad-pisca-samo-neka-vrsta-optikog-instrumenta-koji-omoguava-itaocu-da-uvidi-u-sebi-ono-to-bez-knjige-nikada-ne-bi
Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke. -Sokrat
shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne