Ne slažu se dobro niti borave na istom mjestu dostojanstvo i ljubav.


ne-slau-se-dobro-niti-borave-na-istom-mjestu-dostojanstvo-i-ljubav
latinske posloviceneslažusedobronitiboravenaistommjestudostojanstvoljubavne slažuslažu sese dobrodobro nitiniti boraveborave nana istomistom mjestumjestu dostojanstvodostojanstvo ii ljubavne slažu seslažu se dobrose dobro nitidobro niti boraveniti borave naborave na istomna istom mjestuistom mjestu dostojanstvomjestu dostojanstvo idostojanstvo i ljubavne slažu se dobroslažu se dobro nitise dobro niti boravedobro niti borave naniti borave na istomborave na istom mjestuna istom mjestu dostojanstvoistom mjestu dostojanstvo imjestu dostojanstvo i ljubavne slažu se dobro nitislažu se dobro niti boravese dobro niti borave nadobro niti borave na istomniti borave na istom mjestuborave na istom mjestu dostojanstvona istom mjestu dostojanstvo iistom mjestu dostojanstvo i ljubav

Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu. -Napoleon Bonaparta
nemoj-se-bojati-ljudi-koji-se-ne-slau-tobom-nego-se-boj-kukavica-koje-se-ne-slau-tobom-i-koje-ti-to-ne-smiju-da-kau
Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. -Meša Selimović
lake-nagovoriti-ljude-na-zlo-i-mrnju-nego-na-dobro-i-ljubav-zlo-privlano-i-blie-ljudskoj-prirodi-za-dobro-i-ljubav-treba-izrasti-treba-se-pomuiti
jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro
jbtkako-ste-naporni-ljubav-ovo-ljubav-onoljubav-sranjepa-ko-vam-kriv-sto-vi-imate-slomljena-srca-pa-patite-nekima-dobro