Ne slušam više šta šapućeš dok snivaš, plaši me koga pominješ. I sve si dalje, a sve mi bliža bivaš, kao da opet počinje.


ne-sluam-vie-apue-dok-sniva-plai-me-koga-pominje-i-sve-dalje-a-sve-mi-blia-biva-kao-da-opet-poinje
Đorđe balaševićnesluamvietaapućedoksnivaplaimekogapominjesvedaljemibližabivakaodaopetpočinjene slušamslušam viševiše štašta šapućeššapućeš dokdok snivašplaši meme kogakoga pominješi svesve sisi daljesve mimi bližabliža bivaškao dada opetopet počinjene slušam višeslušam više štaviše šta šapućeššta šapućeš dokšapućeš dok snivašplaši me kogame koga pominješi sve sisve si daljea sve misve mi bližami bliža bivaškao da opetda opet počinjene slušam više štaslušam više šta šapućešviše šta šapućeš dokšta šapućeš dok snivašplaši me koga pominješi sve si daljea sve mi bližasve mi bliža bivaškao da opet počinjene slušam više šta šapućešslušam više šta šapućeš dokviše šta šapućeš dok snivaša sve mi bliža bivaš

Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio. -Ivo Andric
to-vie-pazio-e-uraditi-sve-se-tee-reavao-da-uopte-neto-uradi-i-sve-manje-i-radio
Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje. -Čarls Bukovski
snaga-znai-da-nastavimo-kada-sve-loe-to-znai-da-nastavi-dalje-kada-sve-tako-besmisleno-da-nema-smisla-iveti-dalje
Znaš onaj osećaj kada si razočaran u sve, a opet moraš dalje? Jel znaš kako je kad se nadaš i raduješ, onako iz sveg srca, misliš da se sreća i tebi ...
zna-onaj-oseaj-kada-razoaran-u-sve-a-opet-mora-dalje-jel-zna-kako-kad-se-nada-i-raduje-onako-iz-sveg-srca-misli-da-se-srea-i-tebi