Ne smijete se bojati smrti, drugovi. Oduprite joj se i odagnajte od sebe. Tako ćete je otjerati među neprijateljske redove.


ne-smijete-se-bojati-smrti-drugovi-oduprite-joj-se-i-odagnajte-od-sebe-tako-ete-otjerati-meu-neprijateljske-redove
napoleon bonapartanesmijetesebojatismrtidrugoviodupritejojodagnajteodsebetakoćeteotjeratimeđuneprijateljskeredovene smijetesmijete sese bojatibojati smrtioduprite jojjoj sese ii odagnajteodagnajte odod sebetako ćetećete jeje otjeratiotjerati međumeđu neprijateljskeneprijateljske redovene smijete sesmijete se bojatise bojati smrtioduprite joj sejoj se ise i odagnajtei odagnajte ododagnajte od sebetako ćete jećete je otjeratije otjerati međuotjerati među neprijateljskemeđu neprijateljske redovene smijete se bojatismijete se bojati smrtioduprite joj se ijoj se i odagnajtese i odagnajte odi odagnajte od sebetako ćete je otjeratićete je otjerati međuje otjerati među neprijateljskeotjerati među neprijateljske redovene smijete se bojati smrtioduprite joj se i odagnajtejoj se i odagnajte odse i odagnajte od sebetako ćete je otjerati međućete je otjerati među neprijateljskeje otjerati među neprijateljske redove

Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše. -Katharine Hepburn
elite-li-zadrati-neokaljanu-ast-ne-smijete-se-srozati-na-prljave-postupke-uinite-li-to-jednom-sljedei-put-srozat-ete-se-mnogo-lake
Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili. -Sokrat
iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili
Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put. -Dalaj Lama
ivite-dobar-i-astan-ivot-tako-ete-u-starosti-kada-se-budete-priseali-uivati-u-njemu-po-drugi-put
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe