Ne spava i nije srećan ni miran svaki onaj ko se danju vedro smije i slobodno kreće među ljudima.


ne-spava-i-nije-srean-miran-svaki-onaj-ko-se-danju-vedro-smije-i-slobodno-kree-meu-ljudima
ivo andricnespavanijesrećanmiransvakionajkosedanjuvedrosmijeslobodnokrećemeđuljudimane spavaspava ii nijenije srećansrećan nini miranmiran svakisvaki onajonaj koko sese danjudanju vedrovedro smijesmije ii slobodnoslobodno krećekreće međumeđu ljudimane spava ispava i nijei nije srećannije srećan nisrećan ni miranni miran svakimiran svaki onajsvaki onaj koonaj ko seko se danjuse danju vedrodanju vedro smijevedro smije ismije i slobodnoi slobodno krećeslobodno kreće međukreće među ljudimane spava i nijespava i nije srećani nije srećan ninije srećan ni miransrećan ni miran svakini miran svaki onajmiran svaki onaj kosvaki onaj ko seonaj ko se danjuko se danju vedrose danju vedro smijedanju vedro smije ivedro smije i slobodnosmije i slobodno krećei slobodno kreće međuslobodno kreće među ljudimane spava i nije srećanspava i nije srećan nii nije srećan ni mirannije srećan ni miran svakisrećan ni miran svaki onajni miran svaki onaj komiran svaki onaj ko sesvaki onaj ko se danjuonaj ko se danju vedroko se danju vedro smijese danju vedro smije idanju vedro smije i slobodnovedro smije i slobodno krećesmije i slobodno kreće međui slobodno kreće među ljudima

Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Napolju onaj period godine kad je danju pretoplo a noću ledeno, ne znaš da li da uplatiš za more ili okitiš jelku :)
napolju-onaj-period-godine-kad-danju-pretoplo-a-nou-ledeno-ne-zna-da-li-da-uplati-za-more-ili-okiti-jelku
Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć. -Đorđe Balašević
dobro-guram-kroz-ivot-buran-i-mada-ivim-dosta-sreno-ja-nemam-nikoga-konkretno-uz-kog-bi-bio-i-srean-i-lud-i-tako-miran-i-siguran-svud-ja-nemam-nikog
Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju. -Stendal
dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju