Ne stani siroti na skut, ne deš sebi na sredu.


ne-stani-siroti-na-skut-ne-de-sebi-na-sredu
hrvatske poslovicenestanisirotinaskutnedesebisredune stanistani sirotisiroti nana skutne dešdeš sebisebi nana sredune stani sirotistani siroti nasiroti na skutne deš sebideš sebi nasebi na sredune stani siroti nastani siroti na skutne deš sebi nadeš sebi na sredune stani siroti na skutne deš sebi na sredu

U borbi tebe i svijeta, uvijek stani na stranu svijeta. -Franc Kafka
u-borbi-tebe-i-svijeta-uvijek-stani-na-stranu-svijeta
Pita ponedeljak utorka da u sredu idu kod cetvrtka da vide kako je petku u subotu bilo kod nedelje… :D
pita-ponedeljak-utorka-da-u-sredu-idu-kod-cetvrtka-da-vide-kako-petku-u-subotu-bilo-kod-nedelje-d
Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti. -Hrvatske poslovice
radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti
Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi -Lav Tolstoj
poznati-boga-mogue-samo-u-sebi-dok-ga-ne-nadje-u-sebi-nee-ga-nai-nigdenema-boga-za-onog-ko-ne-zna-da-ga-nosi-u-sebi