Ne štedi na prijatelju ako hoćeš da ti vrati istom mjerom.


ne-tedi-na-prijatelju-ako-hoe-da-ti-vrati-istom-mjerom
poslovice korisnikanetedinaprijateljuakohoćedativratiistommjeromne štedištedi nana prijateljuprijatelju akoako hoćešhoćeš dada titi vrativrati istomistom mjeromne štedi naštedi na prijateljuna prijatelju akoprijatelju ako hoćešako hoćeš dahoćeš da tida ti vratiti vrati istomvrati istom mjeromne štedi na prijateljuštedi na prijatelju akona prijatelju ako hoćešprijatelju ako hoćeš daako hoćeš da tihoćeš da ti vratida ti vrati istomti vrati istom mjeromne štedi na prijatelju akoštedi na prijatelju ako hoćešna prijatelju ako hoćeš daprijatelju ako hoćeš da tiako hoćeš da ti vratihoćeš da ti vrati istomda ti vrati istom mjerom

Ili te uvrijedio moćniji ili slabiji; ako te uvrijedio slabiji, štedi njega, ako je moćniji štedi sebe. -Latinske poslovice
ili-te-uvrijedio-moniji-ili-slabiji-ako-te-uvrijedio-slabiji-tedi-njega-ako-moniji-tedi-sebe
U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu. -Margaret Tačer
u-politici-ako-hoe-da-se-neto-kae-pitaj-mukarca-ako-hoe-da-se-neto-napravi-pitaj-enu