Ne tražite usluge mnogih; to se često dobija iskrenim i zakonitim sredstvima. Već tražite svedočenje nekolicine; i ne brojte glasove već im merite težinu.


ne-traite-usluge-mnogih-to-se-esto-dobija-iskrenim-i-zakonitim-sredstvima-ve-traite-svedoenje-nekolicine-i-ne-brojte-glasove-ve-im-merite-teinu
imanuel kantnetražiteuslugemnogihtosečestodobijaiskrenimzakonitimsredstvimavećsvedočenjenekolicinenebrojteglasovevećimmeritetežinune tražitetražite uslugeusluge mnogihse čestočesto dobijadobija iskrenimiskrenim ii zakonitimzakonitim sredstvimaveć tražitetražite svedočenjesvedočenje nekolicinei nene brojtebrojte glasoveglasove većveć imim meritemerite težinune tražite uslugetražite usluge mnogihse često dobijačesto dobija iskrenimdobija iskrenim iiskrenim i zakonitimi zakonitim sredstvimaveć tražite svedočenjetražite svedočenje nekolicinei ne brojtene brojte glasovebrojte glasove većglasove već imveć im meriteim merite težinu

Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. -Duško Radović
pre-nego-to-krenete-da-traite-sreu-proverite-moda-ste-ve-sre-srea-mala-obina-i-neupadljiva-i-mnogi-ne-umeju-da-vide
Većina ljudi vraća male usluge, priznaje srednje usluge i plaća velike usluge - sa nezahvalnošću. -Bendžamin Frenklin
veina-ljudi-vraa-male-usluge-priznaje-srednje-usluge-i-plaa-velike-usluge-nezahvalnou
Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. -Duško Radović
sve-to-vam-treba-traite-od-dobrih-ljudi-oni-nemaju-mnogo-ali-misle-da-to-ne-zasluuju
S verom je kao i sa ljubavlju. Kada je tražite ne nalazite je, a nalazite je u trenutku, kada to najmanje očekujete. -Žorž Sand
s-verom-kao-i-ljubavlju-kada-traite-ne-nalazite-a-nalazite-u-trenutku-kada-to-najmanje-oekujete