Ne trci pred rudo


ne-trci-pred-rudo
hrvatske poslovicenetrcipredrudone trcitrci predpred rudone trci predtrci pred rudone trci pred rudo

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-su-hrabriji-pred-smru-nego-pred-ivotom
Bogatstvo je veliki greh pred bogom, a siromaštvo pred ljudima. -Narodne poslovice
bogatstvo-veliki-greh-pred-bogom-a-siromatvo-pred-ljudima
Pred silom stojim, pred mudrosti drhtim, na koljena padam samo pred ljubavi. -Miroslav Mika Antić
pred-silom-stojim-pred-mudrosti-drhtim-na-koljena-padam-samo-pred-ljubavi
Ako niste do doživeli, nikada nećete poznavati osećaj nakon pobede u trci, Kaciga skriva osećaje koji se ne mogu razumeti. -Ajrton Sena
ako-niste-do-doiveli-nikada-neete-poznavati-oseaj-nakon-pobede-u-trci-kaciga-skriva-oseaje-koji-se-ne-mogu-razumeti