Ne treba mi niko  pustite me svi  idite, idite od mene


ne-treba-mi-niko-pustite-me-svi-idite-idite-od-mene
netrebaminikopustitemesviiditeiditeodmenene trebatreba mimi nikonikopustitepustite meme svisviiditeidite odod menene treba mitreba mi nikomi nikoniko pustitepustite mepustite me svime svisvi iditeidite od menene treba mi nikotreba mi nikomi niko pustiteniko pustite mepustite me svipustite me svime svi iditene treba mi nikotreba mi niko pustitemi niko pustite meniko pustite me svipustite me svipustite me svi idite

Ako hoćete da smuvate nekoga, idite na fakultet. Ako želite da se obrazujete, idite u biblioteku. -Frenk Zapa
ako-hoete-da-smuvate-nekoga-idite-na-fakultet-ako-elite-da-se-obrazujete-idite-u-biblioteku
…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…
ako-niste-zadovoljni-sobomidite-u-predsoblje
Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite. -Čarls Bukovski
ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite
Ostajte ovde! Ne idite nikuda iz Beograda ako ponovo morate da se vraćate u njega, ako ćete se više radovati povratku nego odlasku. -Duško Radović
ostajte-ovde-ne-idite-nikuda-iz-beograda-ako-ponovo-morate-da-se-vraate-u-njega-ako-ete-se-vie-radovati-povratku-nego-odlasku