Ne treba mi prijatelj koji se menja kada se ja promenim i koji klimne kada ja klimnem; moja senka to radi puno bolje.


ne-treba-mi-prijatelj-koji-se-menja-kada-se-ja-promenim-i-koji-klimne-kada-ja-klimnem-moja-senka-to-radi-puno-bolje
plutarhnetrebamiprijateljkojisemenjakadajapromenimklimneklimnemmojasenkatoradipunoboljene trebatreba mimi prijateljprijatelj kojikoji sese menjamenja kadakada sese jaja promenimpromenim ii kojikoji klimneklimne kadakada jaja klimnemmoja senkaradi punopuno boljene treba mitreba mi prijateljmi prijatelj kojiprijatelj koji sekoji se menjase menja kadamenja kada sekada se jase ja promenimja promenim ipromenim i kojii koji klimnekoji klimne kadaklimne kada jakada ja klimnemsenka to radiradi puno boljene treba mi prijateljtreba mi prijatelj kojimi prijatelj koji seprijatelj koji se menjakoji se menja kadase menja kada semenja kada se jakada se ja promenimse ja promenim ija promenim i kojipromenim i koji klimnei koji klimne kadakoji klimne kada jaklimne kada ja klimnemmoja senka to radisenka to radi punone treba mi prijatelj kojitreba mi prijatelj koji semi prijatelj koji se menjaprijatelj koji se menja kadakoji se menja kada sese menja kada se jamenja kada se ja promenimkada se ja promenim ise ja promenim i kojija promenim i koji klimnepromenim i koji klimne kadai koji klimne kada jakoji klimne kada ja klimnemmoja senka to radi punosenka to radi puno bolje

Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe. -Žarko Laušević
doe-vreme-kada-se-jednostavno-povue-od-svih-pa-i-od-onih-koji-ti-tako-puno-znae-uveri-ih-da-odluio-i-pusti-ih-da-budu-sre-daleko-od-tebe
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne