Ne treba mi prijatelj koji se menja kada se ja promenim i koji klimne kada ja klimnem; moja senka to radi puno bolje.


ne-treba-mi-prijatelj-koji-se-menja-kada-se-ja-promenim-i-koji-klimne-kada-ja-klimnem-moja-senka-to-radi-puno-bolje
plutarhnetrebamiprijateljkojisemenjakadajapromenimklimneklimnemmojasenkatoradipunoboljene trebatreba mimi prijateljprijatelj kojikoji sese menjamenja kadakada sese jaja promenimpromenim ii kojikoji klimneklimne kadakada jaja klimnemmoja senkaradi punopuno boljene treba mitreba mi prijateljmi prijatelj kojiprijatelj koji sekoji se menjase menja kadamenja kada sekada se jase ja promenimja promenim ipromenim i kojii koji klimnekoji klimne kadaklimne kada jakada ja klimnemsenka to radiradi puno boljene treba mi prijateljtreba mi prijatelj kojimi prijatelj koji seprijatelj koji se menjakoji se menja kadase menja kada semenja kada se jakada se ja promenimse ja promenim ija promenim i kojipromenim i koji klimnei koji klimne kadakoji klimne kada jaklimne kada ja klimnemmoja senka to radisenka to radi punone treba mi prijatelj kojitreba mi prijatelj koji semi prijatelj koji se menjaprijatelj koji se menja kadakoji se menja kada sese menja kada se jamenja kada se ja promenimkada se ja promenim ise ja promenim i kojija promenim i koji klimnepromenim i koji klimne kadai koji klimne kada jakoji klimne kada ja klimnemmoja senka to radi punosenka to radi puno bolje

Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne.Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne.