Ne treba povezivati glavu pre nego što je ona razbijena.


ne-treba-povezivati-glavu-pre-nego-to-ona-razbijena
italijanske poslovicenetrebapovezivatiglavuprenegotoonarazbijenane trebatreba povezivatipovezivati glavuglavu prepre negonego štošto jeje onaona razbijenane treba povezivatitreba povezivati glavupovezivati glavu preglavu pre negopre nego štonego što ješto je onaje ona razbijenane treba povezivati glavutreba povezivati glavu prepovezivati glavu pre negoglavu pre nego štopre nego što jenego što je onašto je ona razbijenane treba povezivati glavu pretreba povezivati glavu pre negopovezivati glavu pre nego štoglavu pre nego što jepre nego što je onanego što je ona razbijena

Nastanak ovoga sveta jeste jedna nedokučiva stvar oko koje ne treba lupati glavu, jer će ona doneti ludilo i nevolju svakome ko je njom zaokupljen.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Ne trošite novac pre nego što ga zaradite.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Moraš da očekuješ stvari od sebe pre nego što ih uradiš.Ne zovi ni jednog čoveka srećnim pre nego što umre.