Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg, treba se stideti samo besposlenog života.


ne-treba-se-stideti-nikakvog-posla-pa-najodvratnijeg-treba-se-stideti-samo-besposlenog-ivota
lav tolstojnetrebasestidetinikakvogposlapanajodvratnijegsamobesposlenogživotane trebatreba sese stidetistideti nikakvognikakvog poslapa nini najodvratnijegtreba sese stidetistideti samosamo besposlenogbesposlenog životane treba setreba se stidetise stideti nikakvogstideti nikakvog poslapa ni najodvratnijegtreba se stidetise stideti samostideti samo besposlenogsamo besposlenog životane treba se stidetitreba se stideti nikakvogse stideti nikakvog poslatreba se stideti samose stideti samo besposlenogstideti samo besposlenog životane treba se stideti nikakvogtreba se stideti nikakvog poslatreba se stideti samo besposlenogse stideti samo besposlenog života

Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći. -Josip Broz Tito
ne-treba-uvek-gledati-samo-masu-ve-treba-videti-svakog-pojedinca-treba-videti-osetiti-razumeti-tekoe-s-kojima-se-pojedinac-bori-treba-nastojati-da-mu
Ako budeš dovoljno jak, nemoj se uopšte stideti izigravati slabića, to će naterati tvog neprijatelja da izgubi opreznost i napadne pre vremena. -Paulo Koeljo
ako-bude-dovoljno-jak-nemoj-se-uopte-stideti-izigravati-slabia-to-e-naterati-tvog-neprijatelja-da-izgubi-opreznost-i-napadne-pre-vremena
Živeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu. A to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. -Duško Radović
iveti-treba-samo-dotle-dok-jo-imamo-posla-u-ivotu-a-to-ponekad-e-a-vrlo-esto-krae-od-radnog-staa
Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji. -Herman Hese
svako-od-nas-samo-ovek-samo-pokuaj-samo-neko-na-proputovanju-ali-treba-da-putuje-onamo-gde-savrenstvo-treba-da-tei-ka-sredi-a-ne-ka-periferiji
Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. -Ezop
niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo. -Marija Kiri
niega-se-u-ivotu-ne-treba-bojati-samo-treba-shvatiti-to-vie-razumemo-to-se-manje-bojimo