Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!


ne-treba-ti-niko-da-ti-kae-ko-ti-ili-ti-ti-ono-to-jesi
džon lenonnetrebatinikodakažekoilitatitionotojesine trebatreba titi nikoniko dada titi kažekaže koko sisi titi iliili štasi titi sisi onoono štošto jesine treba titreba ti nikoti niko daniko da tida ti kažeti kaže kokaže ko siko si tisi ti iliti ili štaili šta sišta si titi si onosi ono štoono što jesine treba ti nikotreba ti niko dati niko da tiniko da ti kažeda ti kaže koti kaže ko sikaže ko si tiko si ti ilisi ti ili štati ili šta siili šta si titi si ono štosi ono što jesine treba ti niko datreba ti niko da titi niko da ti kaženiko da ti kaže koda ti kaže ko siti kaže ko si tikaže ko si ti iliko si ti ili štasi ti ili šta siti ili šta si titi si ono što jesi

U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
budi ono što jesi.
budi-ono-to-jesi
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate? -Nik Vujičić
vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli