Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.


ne-treba-verovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
ezopnetrebaverovatiljudimakojimasmoseteksprijateljilikojipokazujudaimdražiodnjihovihstarihprijateljatakoćeponaatinamakadasteknunoveprijateljene trebatreba verovativerovati ljudimaljudima ss kojimakojima smosmo sese tektek sprijateljilikoji pokazujupokazuju dada smosmo imim dražidraži odod njihovihnjihovih starihstarih prijateljatako ćeće sese ponašatiponašati is namanama kadakada steknusteknu novenove prijateljene treba verovatitreba verovati ljudimaverovati ljudima sljudima s kojimas kojima smokojima smo sesmo se tekse tek sprijateljilia koji pokazujukoji pokazuju dapokazuju da smoda smo imsmo im dražiim draži oddraži od njihovihod njihovih starihnjihovih starih prijateljatako će seće se ponašatise ponašati iponašati i si s namas nama kadanama kada steknukada steknu novesteknu nove prijatelje

Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-vjerovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili? -Meša Selimović
avaj-tugo-golema-neto-se-desilo-nama-neto-se-grdno-desilo-s-nama-smanjili-smo-se-a-nismo-to-primjetili-kad-smo-se-to-izgubili-kad-smo-to-dopustili
Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama. -Vladan Desnica
svi-smo-mi-najogoreniji-onda-kada-branimo-nevrednost-u-nama
Nije ovo loše vreme, ovo smo loši mi. Mi smo ti kojima život prolazi voleći pogrešne i gazeći one prave. -Žarko Laušević
nije-ovo-loe-vreme-ovo-smo-loi-mi-mi-smo-ti-kojima-ivot-prolazi-volei-pogrene-i-gazei-one-prave