Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji.


ne-treba-voljeti-onoga-koga-se-boji-onoga-ko-se-tebe-boji
ciceronnetrebavoljetionogakogasebojikotebebojine trebatreba voljetivoljeti nini onogaonoga kogakoga sese bojišni onogaonoga koko sese tebetebe bojine treba voljetitreba voljeti nivoljeti ni onogani onoga kogaonoga koga sekoga se bojišni onoga koonoga ko seko se tebese tebe bojine treba voljeti nitreba voljeti ni onogavoljeti ni onoga kogani onoga koga seonoga koga se bojišni onoga ko seonoga ko se tebeko se tebe bojine treba voljeti ni onogatreba voljeti ni onoga kogavoljeti ni onoga koga seni onoga koga se bojišni onoga ko se tebeonoga ko se tebe boji

Ti se bojiš, a strah je osobina onoga koji misli samo na sebe. -Karlo Bini
ti-se-boji-a-strah-osobina-onoga-koji-misli-samo-na-sebe
Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo. -Platon
hrabrost-posebna-vrsta-znanja-i-ui-nas-kako-treba-da-se-plaimo-onoga-ega-treba-da-se-plaimo-i-kako-da-se-ne-plaimo-onoga-ega-ne-treba-da-se-plaimo
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. -Gete
ovek-moe-ljubiti-samo-onoga-za-koga-uveren-da-e-biti-prisutan-kad-mu-ustreba
Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže. -Vilijam Šekspir
uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae