Ne umeti podnositi siromastvo, sramna je stvar. Ne umeti je oterati radom, jos je sramnije.


ne-umeti-podnositi-siromastvo-sramna-stvar-ne-umeti-oterati-radom-jos-sramnije
perikleneumetipodnositisiromastvosramnastvaroteratiradomjossramnijene umetiumeti podnositipodnositi siromastvosramna jeje stvarne umetiumeti jeje oteratioterati radomjos jeje sramnijene umeti podnositiumeti podnositi siromastvosramna je stvarne umeti jeumeti je oteratije oterati radomjos je sramnijene umeti podnositi siromastvone umeti je oteratiumeti je oterati radomne umeti je oterati radom

Poznavati svoje granice znači umeti žrtvovati se. -Hegel
poznavati-svoje-granice-znai-umeti-rtvovati-se
Jedino nikada necu umeti da se ne naježim kad se rukuju mlitavo. Ko se mlitavo rukuje, znaci da mlitavo misli i da mlitavo veruje. -Miroslav Mika Antić
jedino-nikada-necu-umeti-da-se-ne-najeim-kad-se-rukuju-mlitavo-ko-se-mlitavo-rukuje-znaci-da-mlitavo-misli-i-da-mlitavo-veruje
Kakoo poslee nass,daa suncuu vratim sjajjj,kako poslee nass,kada znam daa je krajj,nestalo je svee kroz hladan vetar jos ti cujem glas,I u svakoj jos te trazim ...
kakoo-poslee-nassdaa-suncuu-vratim-sjajjjkako-poslee-nasskada-znam-daa-krajjnestalo-svee-kroz-hladan-vetar-jos-ti-cujem-glasi-u-svakoj-jos-te-trazim