Ne upoređujte sebe ni sa kim na svetu. Činite li to, onda vređate sebe.


ne-uporeujte-sebe-kim-na-svetu-inite-li-to-onda-vreate-sebe
bil gejtsneupoređujtesebekimnasvetuČinitelitoondavređatesebene upoređujteupoređujte sebesebe nisa kimkim nana svetuČinite lionda vređatevređate sebene upoređujte sebeupoređujte sebe nisebe ni sani sa kimsa kim nakim na svetuonda vređate sebene upoređujte sebe niupoređujte sebe ni sasebe ni sa kimni sa kim nasa kim na svetune upoređujte sebe ni saupoređujte sebe ni sa kimsebe ni sa kim nani sa kim na svetu

Zaljubljenici vide na svetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svet. -Platon
zaljubljenici-vide-na-svetu-samo-sebe-a-zaboravljaju-da-ih-vidi-svet
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe
Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima. -Brus Li
da-bi-sam-sebe-najbolje-upoznao-ovek-mora-posmatrati-sebe-u-akciji-drugim-ljudima
Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe!!! ;)
ja-volim-samo-sebe-svog-predivnog-sebe