Ne valja svakom loncu biti poklopac, ni svakoj čorbi zaprška.


ne-valja-svakom-loncu-biti-poklopac-svakoj-orbi-zaprka
srpske poslovicenevaljasvakomloncubitipoklopacsvakojčorbizaprkane valjavalja svakomsvakom lonculoncu bitibiti poklopacni svakojsvakoj čorbičorbi zaprškane valja svakomvalja svakom loncusvakom loncu bitiloncu biti poklopacni svakoj čorbisvakoj čorbi zaprškane valja svakom loncuvalja svakom loncu bitisvakom loncu biti poklopacni svakoj čorbi zaprškane valja svakom loncu bitivalja svakom loncu biti poklopac

Pesimista vidi teškoću u svakoj prilici, dok optimista vidi priliku u svakoj teškoći. -Vinston Čerčil
pesimista-vidi-tekou-u-svakoj-prilici-dok-optimista-vidi-priliku-u-svakoj-tekoi
Pesimista u svakoj prilici vidi teškoće, a optimista u svakoj teškoći vidi priliku. -Vinston Čerčil
pesimista-u-svakoj-prilici-vidi-tekoe-a-optimista-u-svakoj-tekoi-vidi-priliku
Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!
blago-svakom-ko-ima-nekog-u-svakom-danu-na-telepatskim-inama-prkosei-daljinama
Moj drug je toliko bogat, da kada otvori eurokrem ne oliže poklopac :)
moj-drug-toliko-bogat-da-kada-otvori-eurokrem-ne-olie-poklopac
Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije. -Maksim Gorki
ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije